फिर्ता नीति

- हामी तपाईंको ढोकामा 100% सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीको ग्यारेन्टी दिन्छौँ
- हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय पार्सलहरू ट्रयाक नम्बरहरू प्रयोग गरेर ट्रयाक गर्दछौं
- भन्सारमा जफत गरेको मामलामा, हामी वापसीको केस खोल्ने क्रम पठाउँदा त्यस घडी देखि weeks हप्ता भित्र निःशुल्क रिटर्न प्रदान गर्दछौं (प्रत्येक महिना २ पेन)
- स्टोर बिना विवरण को सामान फिर्ता गर्न इन्कार गर्न को लागी अधिकार छ